OceanView High School OV is an International Baccalaureate School

Skip to main content
Mobile Menu
Please Create A Marquee
ELAC_DELAC » Ủy ban Cố vấn về Học sinh học tiếng Anh (ELAC)

Ủy ban Cố vấn về Học sinh học tiếng Anh (ELAC)

 

Mô tả về ELAC

 

Mỗi trường công lập ở California, cấp lớp từ vườn trẻ đến 12, mà có 21 Học sinh học tiếng Anh hay hơn thì phải lập một Ủy ban Cố vấn về Học sinh học tiếng Anh (ELAC).

 

ELAC sẽ có trách nhiệm cố vấn hiệu trưởng và nhân viên về các chương trình và dịch vụ cho Học sinh học tiếng Anh và cho Ủy ban của Trường về việc khai triển Kế hoạch Đơn thuần cho Thành tích của Học sinh [Single Plan for Student Achievement (SPSA)].

 

ELAC phải hỗ trợ trường để khai triển sự thẩm định các nhu cầu của trường, và các cách thức để giúp phụ huynh biết về tầm quan trọng của việc đi học đều đặn.